ciloxan ears

ciloxan alcon

Üstün rekabet gücümüzü sürdürebilmek için, faaliyetlerimizi dünyanın en iyileri ile kıyaslamak, müşterilerine sunduğu yeni seçenekler ve müşteri beklentilerinin üzerinde gerçekleştirdiği hizmet ile sürekli rekabet ortamı yaratmak, stratejik yönetim planlaması kapsamında faaliyetlerimizin "kalite, maliyet, müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişime" olan etkisini irdelemek ve paydaş memnuniyetini arttırmak, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) şartlarını yerine getirmek ve KYS etkinliğini sürekli iyileştirmek...